Projekt célja

A jelen program a humán szolgáltatás eszközrendszerével a munkaerő-piacról hosszú ideje kiszorult, tartósan munkanélküli emberek számára integrált, az egyéni élethelyzetet, igényeket figyelembe vevő komplex és integrált programot kínál, amely segítséget nyújt az öngondoskodási képesség fejlesztéséhez a kulcskompetenciák erősítéséhez, a szakmai képzettség és a foglalkoztatási tapasztalat megszerzéséhez. Támogató szolgáltatásokat biztosítunk a társadalomba történő illeszkedés esélyeinek növeléséhez. Célja továbbá, hogy a célcsoport olyan szolgáltatásokhoz férjen hozzá, melyek a munka világába történő visszatalálás/illeszkedés, betagozódás hosszú távú, reális perspektívái felé nyitnak utat.
A programba bevont résztvevők széleskörű megismerésére épül. Azok vesznek részt, akik számára e projekt a legmegfelelőbb eszköz a re-integrációra. Az információgyűjtés a személyes állapoton és a kompetenciákon kívül kiterjed a szociális helyzetre, a pályaérdeklődésre és pályaútra, az alkalmazkodási problémák okaira. A projekt változatos szolgáltatási tevékenységei közül mindenki számára olyan fejlesztési tervet készítünk, amellyel feltételezhetően képes lesz előrelépni, munkaerő-piaci értékeit javítani. A személyiség lassan fejlődik, különösen a többszörös hátrányokkal küzdők esetében, ezért a szolgáltatási kosarat úgy raktuk össze, hogy egymást erősítő tevékenységek kerüljenek bele, szinergikus hatást váltva ki, folyamatos és egymást kiegészítő fejlesztésekkel.
Terveink szerint 25-30 fő hátrányos helyzetű személy lép a projektbe, ezek részben szakképesítést vagy részképesítést szereznek illetve kompetenciafejlesztésben vesznek részt.