A képzési program

• első interjúk
• kulcsképesség vizsgálat
• pályaorientáció, pályakorrekció
• Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése
• A tanulási- és munkamotiváció kialakítása, fenntartása
• A hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás
• Személyiségfejlesztés
• Konfliktuskezelési képesség fejlesztés
• A kulcsképességek fejlesztése
• Munkajogi felkészítés
• Pszichológiai tanácsadás
• Mentorálás
• Önsegítő csoport szervezése és működtetése