Projekt célcsoportja

A projekt célcsoportját a munkaerő-piacról hosszú ideje kiszorult Hátrányos helyzetű álláskereső/munkanélküli adják, akikre az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

• Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.
• A foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévüket betöltötték.
• 25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők.
• a projektbe vonást megelőző hat hónapban rendszeres kereső tevékenységet nem folytatattak (A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. § (5) bekezdés e) pontja)
• vagy a munkaügyi központ által legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartásban voltak.
• A saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él.
• A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek
• A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.
• Egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen
• Rehabilitációs járadékban részesül.
• A megváltozott munkaképességű (177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § e) pontjában meghatározott feltételek alapján).
• A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül ápolási díjban részesültek.
• A célcsoport ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát nem szerzett és támogatott foglalkoztatásban nem vett részt, továbbá hasonló célú programok keretében támogatásban nem részesül.